Учебная платформа Натальи Головченко

ПОЛІТИКА ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Загальні положення
  Ця Політика розроблена у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи по забезпеченню безпеки персональних даних Фізичною особою-підприємцем ПУГАЧ АНДРІЄМ МИКОЛАЙОВИЧЕМ, що зареєстрований в установленому чинним законодавством України порядку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (номер запису 2010350000000175154 від 15.07.2022р.) РНОКПП 3139916050, (надалі- Продавець).
  Відповідно до умов згоди на обробку персональних даних Покупець, заповненням і відправкою реєстраційної форми на сайті www.nataliagolovchenko.com підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Публічної оферти і відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» добровільно надає ФОП ПУГАЧ А.М. і його уповноваженим представникам та посадовим особам свою згоду на обробку, без будь-яких обмежень персональних даних Покупця, зазначених в реєстраційній формі та добровільно наданих Покупцем для реалізації мети обробки, в базі персональних даних «Покупці».
  2. Продавець може обробляти такі персональні дані Покупця:
  – прізвище ім’я по батькові;
  – електронна адреса;
  – номер телефону.
  3. Мета обробки персональних даних.
  Покупець
  дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання Договору публічної оферти, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Покупець дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально
  необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.
  4. Правові підстави обробки персональних даних
  Продавець
  обробляє персональні дані Покупця тільки в разі їх заповнення та/або відправки Покупцем самостійно через реєстраційні форми, розміщені на сайті www.nataliagolovchenko.com. Заповнюючи відповідні реєстраційні форми та/або відправляючи свої персональні дані Продавцю, Покупець висловлює свою згоду з цією Політикою.
  5. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних.
  Безпека персональних даних, які обробляються Продавцем, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
  Продавець забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб. Персональні дані Покупця ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням Договору публічної оферти та чинного законодавства України.
  У разі виявлення неточностей в персональних даних, Покупець може актуалізувати їх самостійно, шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Продавця online.education.ua@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».
  Термін обробки персональних даних є необмеженим. Покупець може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Продавця online.education.ua@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
  6. Заключні положення
  Покупець може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Продавця online.education.ua@gmail.com.

В цьому документі будуть відображені будь-які зміни Політики обробки персональних даних Продавцем. Політика діє безстроково до заміни її новою редакцією.

Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://www.nataliagolovchenko.com/polityka-konfidentsijnosti/

Shopping Cart