Навчальна платформа Наталії Головченко

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ І ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

Вартість Інформаційного Продукту зазначається Продавцем на Сайті www.nataliagolovchenko.com

Покупець здійснює оплату Інформаційного Продукту у безготівковому порядку, в українській національній валюті – гривні, через платіжну систему Сайту, у формі 100% передоплати.

Оплата вважається здійсненою Покупцем з моменту надходження грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

Вартість Інформаційного Продукту не може змінюватися з моменту отримання оплати Продавцем.

У разі розірвання Договору з ініціативи Продавця, крім випадків порушення Покупцем будь-якого із зобов’язань Договору, Продавець повертає Покупцю вартість передплаченого, але не переданого йому Інформаційного Продукту.

Повідомлення про розірвання Договору надсилається Покупцю на електронну поштову скриньку зазначену останнім в реєстраційній формі. Покупець зобов’язаний у відповідь надати Продавцю свої банківські платіжні реквізити для здійснення повернення грошових коштів, а саме: ПІБ отримувача, найменування банку, номер карткового рахунку, IBAN.

Повернення грошових коштів здійснюється протягом 7 (семи) робочих днів з моменту надання Покупцем Продавцю своїх банківських реквізитів.

У випадку ненадання або надання банківських платіжних реквізитів не в повному обсязі, надання помилкових банківських платіжних реквізитів, Виконавець не несе відповідальності за неповернення/несвоєчасне повернення грошових коштів Замовнику.

Покупець може відмовитись від інформаційного Продукту до моменту оплати інформаційного Продукту.

Кошик